การประยุกต์
ด้านต่าง ๆ

02

Chat GPT
กับประโยชน์ในสายงาน
sales & marketing ?

Chat GPT คือ ปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง ยกระดับงานขาย และการตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขาย บริหารจัดการ ออเดอร์รวดเร็ว สร้างความพอใจให้ลูกค้า Chat GPT ไม่ใช่แชท บอทธรรมดา แต่สร้างสรรค์เนื้อหา เขียนบทความ คำบรรยายสินค้า คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย และ email newsletters Chat GPT เครื่องมือ ทุ่นแรง ประหยัดเวลา ทรัพยากร เหมาะสำหรับงาน marketing & sales Chat GPT มากกว่าแชทบอท ช่วยธุรกิจของคุณ เติบโต

02

Chat GPT
กับประโยชน์ในสายงาน
sales & marketing ?

02

Chat GPT คือ ปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง ยกระดับงานขาย และการตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขาย บริหารจัดการ ออเดอร์รวดเร็ว สร้างความพอใจให้ลูกค้า Chat GPT ไม่ใช่แชท บอทธรรมดา แต่สร้างสรรค์เนื้อหา เขียนบทความ คำบรรยายสินค้า คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย และ email newsletters Chat GPT เครื่องมือ ทุ่นแรง ประหยัดเวลา ทรัพยากร เหมาะสำหรับงาน marketing & sales Chat GPT มากกว่าแชทบอท ช่วยธุรกิจของคุณ เติบโต

Interface

การใช้ ChatGPT
กับ Power Apps, Power Automate

Power Apps and Power Automate

 POWER APPS, คุณสามารถใช้งาน CHATGPT ผานการเรียกใช้งาน API ของ CHATGPT ในแอปพลิเคชันโดยสร้างส่วนติดต่อที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งคำถาม หรือข้อความไปยัง CHATGPT และแสดงผลลัพธ์ ที่ได้กลับมาให้ผู้ใช้เห็นในแอปพลิเคชันใน POWER AUTOMATE, คุณสามารถใช้งาน CHATGPT เพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติ ที่ใช้การสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านแชทบอท โดยสามารถสร้างเหตุการณ์ที่เรียกใช้งาน CHATGPT เมื่อมีการเรียกใช้งานในกระบวนการ POWER AUTOMATE และใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก CHATGPT เพื่อดำเนินการต่อในกระบวนการอื่น ๆ ใน POWER AUTOMATE

Microsoft Teams

Ms Team

เชื่อมต่อหรือการทำงานร่วมกันระหว่าง Bot กับ MS Team ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับ Bot ผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Teams

Line

Line

เชื่อมต่อหรือการทำงานร่วมกันระหว่าง Bot กับ LINE Official Account ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถ โต้ตอบกับ Bot ผ่านบัญชี LINE

group 104

Website

สามารถใช้บริการ Chat Bot ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

04

Internal Bot

ใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วในการทำงาน โดยมีบทบาท และฟังก์ชัน หลากหลาย เช่น การจัดการงานและตารางการประชุม สามารถช่วยในการจัดตารางการประชุม และการประชุมภายในองค์กร โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการประชุม และช่วยให้ทุกคน ทราบเวลาและสถานที่ของการประชุมได้อย่างชัดเจนการสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถให้ ข้อมูล และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายในองค์กร เช่น ข้อมูลการขาย, ข้อมูลการเงิน หรือข้อมูลการวิเคราะห์ตลาด การสนับสนุนการฝึกอบรมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ฝึกอบรม และการพัฒนา ทักษะภายในองค์กร เช่น การสร้างบทเรียนออนไลน์, การจัดการการ อบรม และการวิเคราะห์ผลการฝึกอบรม

04

Knowledge Bot

ใช้ในองค์กรเพื่อเก็บรวบรวม และแบ่งปันความ รู้ที่สำคัญ ผ่านการตอบคำถาม, การค้นหาข้อมูล, และการให้คำแนะนำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานของพนักงาน ในองค์กร

Ask your data

ใช้ในองค์กรเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายฐานข้อมูลจากระบบที่มี
เช่น SAP , ORACLE , SQL เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการขาย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยสามารถเรียกดู ข้อมูลยอดขายปัจจุบัน และย้อนหลัง และสร้างรายงานเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการวางแผน ทางธุรกิจองค์กร